Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (azaz „ÁSZF”) az Doroti ’92 Zálogház Kft. (székhely: 4032. Debrecen, Jerikó u. 25. FSZ/3.; cégjegyzékszám: 09-09-026311; adószám: 25009178-2-09) tulajdonában álló és általa a www.dorotizalogekszer.hu (tárhelyszolgáltató: Deal-Inform Kft., elérhetőség: 4030. Debrecen, Kosárfonó u. 28. info@ideahonlapom.hu) domain név alatt üzemeltetett webáruház („Webáruház”) vásárlók („Vásárló”) általi használatát szabályozza.
 2. Webáruház használatának feltétele, hogy Vásárló a jelen ÁSZF-et kifejezetten elfogadja. A jelen ÁSZF mindenkor hatályos, naprakész változata elérhető a www.dorotizalogekszer.hu weboldalon, ahonnan az letölthető és elmenthető.

 

II. Vásárlás menete

 1. Kifejezett ellentétes tájékoztatás hiányában, a Webáruházban elérhető termékek („Termék”) mennyisége a készlet erejéig értendő. Webáruház nem garantálja, hogy a rendelhető termékek folyamatosan készleten vannak és nem vállal felelősséget azért, hogy ezen termékek ténylegesen raktáron vannak.
 2. Termékekre és azok árára vonatkozó információ nem keletkeztet a Polgári Törvénykönyv szerinti ajánlati kötöttséget, vagyis a Vásárló megrendelése nem keletkeztet kötelező érvényű adásvételi szerződést.
 3. A megrendeléseket a Webáruház az év minden egyes napján, éjjel-nappal fogadja. Normál esetben minden megrendelés a Webáruházba érkezését követő munkanapon feldolgozásra kerül. Webáruház fenntartja a jogot, hogy ideiglenesen felfüggessze a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokat, technikai vagy bármely egyéb okból.
 4. Webáruházban kiválasztott termékeket a kosárba („Kosár”) kell helyezni. A Kosár tartalmát bármikor meg lehet tekinteni, további termékek helyezhetők el benne vagy vehetők ki belőle a megrendelés feladásáig.

Amennyiben, nem kíván tovább böngészni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gombot válassza. A megrendelés feladásához kötelező kitölteni a Szállítási információk összes mezőjét, illetve ha a szállítási cím eltér a számlázási címtől, kattints a „Szállítás másik címre?” kérdés alatt található kockába és ott add meg a szállítás címét. Amennyiben nincs eltérés a számlázási és szállítási adatok között, akkor ezzel nem kell foglalkoznod.

Webáruház automatikusan értesítő e-mailt küld a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben mégsem érkezne meg ez a visszaigazolás, a Vásárló a Kapcsolat oldalon található elérhetőségek valamelyikén tud kapcsolatba lépni a Webáruházzal, mely a weblap bal alsó sarkában található „Kapcsolat” gombra klikkeléssel érhető el.

Kérjük, fokozottan ügyeljen a bevitt adatokra, azokat elküldés előtt ellenőrizze. Amennyiben a legnagyobb gondosság mellett is azt észleli, hogy a megrendelés leadása során nem megfelelő adatokat adott meg, úgy haladéktalanul lépjen kapcsolatba velünk az elérhetőségek valamelyikén.

A megrendelés elküldésével a Vásárlót ajánlati kötöttség terheli a kiválasztott termékek megvásárlására. A Vásárló garantálja, hogy az általa megadott Számlázási és/vagy Szállítási cím, illetve Szállítási és fizetési mód valós és helyesen lett megadva.

 1. Az adásvételi szerződés a Vásárló és a Webáruház között akkor jön létre, amikor a Vásárló megkapja a visszaigazoló e-mailt. A felek elismerik, hogy az ily módon létrejött adásvételi szerződés írásbelinek minősül és magyar nyelven köttetett. A szerződést a Webáruház nem iktatja, az utóbb nem hozzáférhető.

Amennyiben a csomagolást a vásárló még nem bontotta fel, úgy 14 napon belül elállhat a vásárlástól, ez esetben azonban erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles a Webáruházat értesíteni, illetve a terméket haladéktalanul visszaküldeni. Elállási jog gyakorlása esetén a visszaküldés költségét a vásárló köteles viselni. A termék árát a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg a vásárló a terméket sérülésmentes csomagolásban vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt ilyen állapotban visszaküldte.

III. Szállítás

 1. A termékek szállítását a Magyar Posta végzi, illetve a csomagok személyesen is felvehetőek az üzemeltető Kft átvételi pontjain.

Jelenleg az alábbi átvételi módok választhatók:

 • Postai ajánlott vagy elsőbbségi ajánlott levél előre fizetéssel. Amint a fizetendő összeg megérkezik a számlánkra, becsomagoljuk a vásárolt terméket, majd feladjuk a csomagot.
 • Személyes átvétel előre fizetéssel vagy utánvéttel, vagy az átvételi ponton fizetve. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, azonnal, illetve előre fizetés esetén az összeg megérkezése után csomagoljuk és a következő munkanapon postára adjuk, átadjuk.
 1. A megrendelt termékek kiszállítása csak Magyarország területén lehetséges. A szállítási költségeket a Vásárló viseli, kivéve, ha a Webáruház kifejezetten átvállalja annak díját. Az egyes szállítási módok költsége megtalálható a https://www.posta.hu/static/internet/download/2015_lapdijszabas_magyar.pdf oldalon.

Át nem vett csomag esetén a Webáruház jogosult a visszaszállítási és a Vásárló írásbeli kérésére történő újbóli kiszállítás költségét felszámolni a Vásárlónak.

 1. A termékekben keletkező károkért vagy a termékek esetleges elveszéséért a felelősséget átvételtől illetve a Magyar Postának való átadás pillanatától a Vásárló viseli.
 2. Webáruház nem vonható felelősségre a szállítás során bekövetkező fennakadásokért és abból következő késedelemért, amelyek oka vis maior, illetve előre nem látható és el nem hárítható akadályok, melyek a Webáruháznak nem felróhatóak.

 

IV. Fizetési feltételek

 1. Webáruház fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a Webáruházban elérhető termékek feltüntetett árát módosítsa.
 2. Webáruházban feltüntetett árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.
 3. A feltüntetett árak nem tartalmazzák az esetleges szállítási és fizetési költségeket. A termékek szállítási költsége a Vásárló választása szerint a kiválasztott szállítási mód alapján kerül felszámításra.
 4. A Vásárló az alábbi két fizetési mód közül választhat:
 • Készpénzben, utánvéttel vagy kizárólag Webshop átvételi pontján történő személyes átvétel esetén. Az utánvétel költsége felszámításra kerül.
 • Banki előreutalás az Doroti ’92 Zálogház Kft Polgári Bank zRt.-nél vezetett 61200261-11069698-00000000 számú bankszámlájára.
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy az általa megadott Számlázási adatok alapján kiállított számla utólag nem módosítható.

 

V. Vegyes rendelkezések

 1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a 2001. évi CVIII. törvény (Elker. törvény), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) évi kormányrendelet alkalmazandó.
 2. Az adásvételi szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitás kérdéseket a felek elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben peres eljárásra kerülne sor, a felek, illetékességtől függően alávetik magukat a Debreceni Járásbíróság, illetve a Hajdú-Bihar megyei Törvényszék joghatóságának.
 3. Webáruház fenntartja a jogot, hogy:
 • Webáruházban található termékek árát, illetve mennyiségét módosítsa.
 • Webáruházban új termékeket jelentessen meg, illetve régieket töröljön.
 • Akciókat vezessen be, azokat módosítsa vagy megszüntesse.
 • Jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa.
 1. Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés teljesítését megtagadja amennyiben az alábbiak közül bármelyik feltétel teljesül:
 • Csalás, pénzmosás, hamisítás gyanúja merül fel.
 • Vásárló az ÁSZF-ben foglaltakhoz nem tartja magát.
 • Vásárlónak bármilyen tartozása áll fenn a Webáruházzal vagy az Doroti ’92 Zálogház Kft.-vel szemben.
 • Vásárló a megvásárolt terméket nem rendeltetésszerűen, vagy nem megfelelően használja és ezt a Webáruház ellen, annak hírnevének csorbítására kívánja felhasználni.

A Webáruház és a Vásárló között létrejövő bármely megállapodás, szerződés, illetve azok teljesítése során a felek nem sérthetik meg a Magyarország területén hatályos jogszabályokat.

 1. A Webáruház nem vállal felelősséget az alább felsoroltakból eredő károkért:
 • Az Interneten keresztül küldött adatok eltűnéséért, azok Webáruházhoz való meg nem érkezéséért vagy egyéb más hiányos formában való megérkezéséért.
 • Az Internet működésében beálló bármilyen hiba, ami a Webáruház normál működését megnehezíti vagy ellehetetleníti.
 • Bármely szoftver hibája.
 • Bármely program hibájából, váratlan esemény vagy technikai hibából eredő károkért.
 • E-mail kommunikáció feldolgozásából eredő károkért.
 • Az Internet szerverek meghibásodásából, Internet kapcsolat hibáiból, az Internet operációs eszközeinek nem megfelelő működéséből eredő károkért.

A Webáruház nem vállal felelősséget a Vásárló vagy bármely harmadik személy közvetlen vagy közvetett káráért, amely a Webáruház használatából ered.

A jelen ÁSZF 2016. július 1-én lép hatályba és minden megrendelésre nézve irányadó, melyet a Vásárló a Webáruházban felad. A megrendelés feladásával a Vásárló jelen ÁSZF-et elfogadja.